کارخانه زاینده رود (اصفهان)

کارخانه زاینده رود (اصفهان)

شرکت صنعتی کاوه زاینده رود با شماره ثبت 20754 در سال 1382 با هدف تولید صندوقهای نسوز سبک و سنگین و همچنین تولید صندوقهای ویترینی جواهر فروشی و تولید صندوقهای ویژه سفارشی در شهر علم و هنر و فن آوری ، اصفهان، در شهرک صنعتی جی تأسیس گردید و در همان سالهای اول موفق به دریافت نشان استاندارد تشویقی به شماره 10116 از سازمان استاندارد اصفهان و همچین ثبت اختراع تولید صندوقهای وینرینی با روش جک پیچ به شماره ثبت احتراع 44501 گردید.

  می توان گفت این شرکت یکی از شرکتهای دانش بنیان در صنعت کشور می باشد.

Top